HP LaserJet 1000 Printer - Oszczędzanie tonera

background image

Oszczędzanie tonera

W trybie EconoMode (oszczędzanie tonera) drukarka zużywa mniej tonera na wydruk każdej strony.
Wybór tej opcji umożliwi wydłużenie okresu używalności kasety z tonerem i zredukuje koszt wydruku
strony, ale zmniejszy też jakość druku. Dodatkowe informacje znajdują się w sekcji

Tryb EconoMode

(Oszczędzanie toneru)

.