HP LaserJet 1000 Printer - Przechowywanie kaset z tonerem

background image

Przechowywanie kaset z tonerem

Nie należy wyjmować kasety z tonerem z opakowania do momentu jej użycia. Okres przydatności
nieużywanej kasety z tonerem, przechowywanej w zamkniętym opakowaniu, wynosi około 2,5 lat. Okres
przydatności nieużywanej kasety z tonerem, przechowywanej w otwartym opakowaniu, wynosi około
6 miesięcy.

UWAGA

W celu uniknięcia uszkodzenia kasety z tonerem nie należy wystawiać jej na działanie światła.