HP LaserJet 1000 Printer - Rozmieszczanie tonera

background image

Rozmieszczanie tonera

Toner jest bliski wyczerpania, kiedy wydruki stają się wyblakłe lub zbyt jasne.
Przy niskim poziomie tonera w kasecie na wydruku pojawiają się wyblakłe lub
jasne obszary. Można tymczasowo poprawić jakość druku za pomocą
równomiernego rozmieszczenia tonera w kasecie. Może to umożliwić
dokończenie bieżącego wydruku przed wymianą kasety z tonerem.

Uwaga

Drzwiczki gniazda kasety z tonerem otwierają się z wyczuwalnym oporem,
ponieważ następuje wtedy podniesienie kasety, ułatwiające wyjęcie jej z
drukarki.

1

Otwórz drzwiczki dostępu do gniazda z tonerem i wyjmij kasetę z drukarki.

UWAGA

W celu uniknięcia uszkodzenia kasety z tonerem nie wystawiaj jej na działanie
światła. Przykryj ją kartką papieru.

2

W celu równomiernego rozmieszczenia tonera w kasecie delikatnie
poprzechylaj ją na boki.

UWAGA

Jeżeli toner dostanie się na ubranie, wytrzyj go suchą szmatką i upierz ubranie
w zimnej wodzie. Użycie gorącej wody spowoduje trwałe zaplamienie tkaniny
tonerem.

3

Włóż kasetę z tonerem z powrotem do drukarki i zamknij drzwiczki gniazda
kasety.

Jeżeli wydruk jest nadal zbyt jasny, zainstaluj nową kasetę z tonerem. Zapoznaj
się z instrukcjami podanymi w sekcji

Zmiana kasety z tonerem

.

1

2

3

background image

36 Rozdział 5 Obsługa kasety z tonerem

PLWW