HP LaserJet 1000 Printer - Zasady postępowania firmy HP dotyczące kaset z tonerem innych wytwórców

background image

Zasady postępowania firmy HP dotyczące kaset z tonerem innych
wytwórców

Firma Hewlett-Packard nie zaleca używania żadnych kaset z tonerem wyprodukowanych przez innych
wytwórców, w tym kaset nowych, ponownie napełnionych i ponownie wyprodukowanych. Ponieważ nie są
one wyrobami firmy HP, nie ma ona żadnego wpływu na ich jakość. Obsługa lub naprawa wymagana w
wyniku używania kaset z tonerem innych firm nie będzie objęta gwarancją drukarki.

Uwaga

Gwarancja nie obejmuje usterek wynikających z używania oprogramowania, złączy lub części pochodzących od
innych wytwórców.