HP LaserJet 1000 Printer - 6 Diagnostyka drukarki

background image

Diagnostyka drukarki

Niniejszy rozdział zawiera następujące informacje:

Rozwiązywanie problemów technicznych

Poprawa jakości druku

Czyszczenie drukarki

Usuwanie z drukarki zakleszczonych materiałów

Zmiana rolki pobierającej

Czyszczenie rolki pobierającej

Zmiana płytki rozdzielacza w drukarce

Druk strony testowej silnika

Uwaga

W celu otrzymania uaktualnionych wersji oprogramowania i sterowników drukarki, odpowiedzi na często
zadawane pytania i innych informacji diagnostycznych należy otworzyć internetową witrynę firmy
Hewlett-Packard. Numery telefonów i informacje znajdują się w sekcji

Usługi elektroniczne

.

background image

38 Rozdział 6 Diagnostyka drukarki

PLWW