HP LaserJet 1000 Printer - Czyszczenie drukarki

background image

Czyszczenie drukarki

Podczas wydruku cząstki materiałów, toneru i kurzu zbierają się wewnątrz drukarki. Może to z czasem
pogorszyć jakość druku, np. plamki toneru lub rozmazywanie się toneru. W celu zapobieżenia takim
kłopotom należy wyczyścić gniazdo kasety z tonerem i ścieżkę wydruku. Dodatkowe informacje znajdują
się w następujących sekcjach:

Czyszczenie gniazda kasety z tonerem

Czyszczenie ścieżki wydruku w drukarce

background image

50 Rozdział 6 Diagnostyka drukarki

PLWW

Czyszczenie gniazda kasety z tonerem

Nie trzeba często czyścić gniazda kasety z tonerem Jednak czyszczenie
gniazda kasety może poprawić jakość wydruku.

1

Odłącz od drukarki przewód zasilający i poczekaj, aż drukarka ostygnie.

2

Otwórz drzwiczki gniazda z tonerem i wyjmij kasetę.

UWAGA

W celu uniknięcia uszkodzenia kasety z tonerem nie wystawiaj jej na działanie
światła. Jeżeli trzeba, zakryj kasetę z tonerem. Nie dotykaj czarnej, gąbczastej
rolki transferowej wewnątrz drukarki. Może to spowodować uszkodzenie
drukarki.

3

Suchą, niestrzępiącą się szmatką wytrzyj osad na ścieżkach wydruku i w
gnieździe kasety z tonerem.

4

Ponownie załóż kasetę z tonerem i zamknij drzwiczki gniazda z tonerem.

5

Ponownie podłącz do drukarki przewód zasilający.

1

2

3

4

5

background image

PLWW

Czyszczenie drukarki 51