HP LaserJet 1000 Printer - Czyszczenie ścieżki wydruku w drukarce

background image

Czyszczenie ścieżki wydruku w drukarce

Jeżeli na wydrukach zaczynają się pojawiać plamki lub kropki tonera, możesz skorzystać z materiał
czyszczącego HP LaserJet do zbierania cząstek kurzu i tonera z utrwalacza i rolek. Czyszczenie ścieżki
wydruku może przedłużyć okres trwałości drukarki.

Uwaga

W celu uzyskania jak najlepszych wyników użyj arkusza folii. Jeżeli nie masz folii, może użyć materiału do
kopiowania o gramaturze 70 - 90 g/m (18 do 24 lb. or )

2

o gładkiej powierzchni.

1

Upewnij się, że drukarka nie drukuje i zapalona jest kontrolka stanu gotowości.

2

Włóż materiały do podajnika do podajnika materiałów.

3

Otwórz właściwości drukarki. Zapoznaj się z instrukcjami w sekcji

Właściwości drukarki (sterownik)

.

Kliknij kartę Configure (Konfiguracja) i kliknij opcję Start w opcji Cleaning Page (Strona
czyszcząca)

.

Czyszczenie trwa około 2 minut.

background image

52 Rozdział 6 Diagnostyka drukarki

PLWW