HP LaserJet 1000 Printer - Czyszczenie rolki pobierającej

background image

Czyszczenie rolki pobierającej

Jeżeli nie chcesz wymieniać rolki tylko ją wyczyścić, wykonaj następujące
czynności:

Wyjmij rolkę z gniazda w sposób opisany w punktach 1-5 sekcji

Zmiana rolki

pobierającej

.

1

Umocz niestrzępiącą się szmatkę w alkoholu izopropylowym i wytrzyj rolkę.

OSTRZEŻENIE!

Alkohol jest łatwopalny. Trzymaj alkohol i szmatkę z dala od otwartego ognia.
Przed zamknięciem drukarki i podłączeniem przewodu zasilającego poczekaj,
aż alkohol całkowicie wyschnie.

2

Suchą, niestrzępiącą się szmatkę wytrzyj rolkę pobierającą w celu
usunięcia brudu.

3

Poczekaj, aż rolka całkowicie wyschnie przed jej ponowną instalacją w
drukarce (zapoznaj się z punktami 6-9 w sekcji

Zmiana rolki pobierającej

).

1

2

3

1

background image

PLWW

Zmiana płytki rozdzielacza w drukarce 57