HP LaserJet 1000 Printer - Druk strony testowej silnika

background image

Druk strony testowej silnika

Test silnika pokazuje, że drukarka pracuje prawidłowo. W celu wydrukowania strony testowej silnika,
naciśnij przycisk testu silnika.

Strona testowa silnika zostaje wydrukowana w formie strony w paski lub zupełnie czarnej strony. Jeżeli nie
następuje wydruk strony testowej silnika zapoznaj się z dodatkowymi informacjami w sekcji

Konfiguracje

sygnałów świetlnych

. Jeżeli strona testowa silnika drukuje się w formie białej strony, zapoznaj się z

informacjami w sekcji

Brakujące obrazy graficzne lub tekst, albo puste strony

.

background image

60 Rozdział 6 Diagnostyka drukarki

PLWW

background image

PLWW

61

7