HP LaserJet 1000 Printer - Poprawa jakości druku

background image

Poprawa jakości druku

Niniejsza sekcja zawiera informacje o rozpoznawaniu i usuwaniu usterek druku.

Druk zbyt jasny lub wyblakły

Mała ilość tonera. Dodatkowe informacje znajdują się w sekcji

Obsługa kasety z tonerem

.

Materiały mogą nie spełniać wymogów technicznych firmy Hewlett-Packard (np. są zbyt wilgotne lub
za szorstkie). Dodatkowe informacje znajdują się w sekcji

Charakterystyka techniczna materiałów do

użycia w drukarce

.

Jeżeli cała strona jest jasna, ustawiona została zbyt mała gęstość druku lub może być włączony tryb
EconoMode. Otwórz właściwości drukarki. Zapoznaj się z instrukcjami w sekcji

Właściwości drukarki

(sterownik)

. Kliknij kartę Configure (Konfiguracja) i dopasuj ustawienie Print Density (Gęstość

druku). Kliknij kartę Finishing (Wykończenie) i usuń znak wyboru opcji EconoMode (Save Toner)
(EconoMode (oszczędzanie toneru)
. Dodatkowe informacje znajdują się w sekcji

Oszczędzanie

tonera

.

Plamki tonera

Materiały mogą nie spełniać wymogów technicznych firmy Hewlett-Packard (np. są zbyt wilgotne lub
za szorstkie). Dodatkowe informacje znajdują się w sekcji

Charakterystyka techniczna materiałów do

użycia w drukarce

.

Drukarka może wymagać czyszczenia. Zapoznaj się z instrukcjami w sekcji

Czyszczenie drukarki

lub

Czyszczenie ścieżki wydruku w drukarce

.

Ubytki

Pojedynczy arkusz materiału mógł być uszkodzony. Spróbuj ponowić wydruk zlecenia.

W materiałach jest nierówna zawartość wilgoci lub na powierzchni materiałów znajdują się wilgotne
plamy. Spróbuj drukować na nowym materiale. Dodatkowe informacje znajdują się w sekcji

Charakterystyka techniczna materiałów do użycia w drukarce

.

Partia materiału jest złej jakości. Proces wytwórczy może spowodować nie wchłanianie toneru na
niektórych obszarach materiału. Spróbuj użyć materiału innego producenta.

Kaseta z tonerem może być wadliwa. Dodatkowe informacje znajdują się w sekcji

Obsługa kasety z

tonerem

.

Pionowe linie

Upewnij się, że podajnik do materiałów jest założony.

Światłoczuły bęben wewnątrz kasety z tonerem jest prawdopodobnie zadrapany. Zainstaluj nową
kasetę z tonerem firmy HP. Zapoznaj się z instrukcjami w sekcji

Zmiana kasety z tonerem

.

background image

PLWW

Poprawa jakości druku 47

Szare tło

Upewnij się, że podajnik do materiałów jest założony.

Otwórz właściwości drukarki. Zapoznaj się z instrukcjami w sekcji

Właściwości drukarki (sterownik)

.

Kliknij kartę Configure (Konfiguracja) i zmniejsz wartość ustawienia Print Density (Gęstość
druku)
. Spowoduje to zmniejszenie zacieniowania tła.

Użyj materiałów o mniejszej gramaturze. Dodatkowe informacje znajdują się w sekcji

Charakterystyka

techniczna materiałów do użycia w drukarce

.

Sprawdź otoczenie drukarki. Bardzo niska wilgotność może zwiększyć poziom szarości tła wydruków.

Zainstaluj nową kasetę z tonerem firmy HP. Zapoznaj się z instrukcjami w sekcji

Zmiana kasety z

tonerem

.

Rozmazanie tonera

Jeżeli toner rozmazuje się na wiodącym brzegu materiału, prowadnice materiału mogą być brudne.
Wyczyść prowadnice materiału suchą, nie strzępiącą się szmatką. Dodatkowe informacje znajdują się
w sekcji

Identyfikacja składników drukarki

lub or

Czyszczenie drukarki

.

Sprawdź rodzaj i jakość materiałów.

Zainstaluj nową kasetę z tonerem firmy HP. Zapoznaj się z instrukcjami w sekcji

Zmiana kasety z

tonerem

.

Temperatura utrwalacza może być za niska. Otwórz właściwości drukarki. Zapoznaj się z instrukcjami
w sekcji

Właściwości drukarki (sterownik)

. Kliknij kartę Paper (Papier) i upewnij się, że wybrałeś

odpowiedni materiał na rozwijanej liście Optimize for (Zoptymalizuj dla:).

Sypki toner

Wyczyść wnętrze drukarki. Zapoznaj się z instrukcjami w sekcji

Czyszczenie drukarki

.

Sprawdź rodzaj i jakość materiałów. Dodatkowe informacje znajdują się w sekcji

Charakterystyka

techniczna materiałów do użycia w drukarce

.

Zainstaluj nową kasetę z tonerem firmy HP. Zapoznaj się z instrukcjami w sekcji

Zmiana kasety z

tonerem

.

Otwórz właściwości drukarki. Zapoznaj się z instrukcjami w sekcji

Właściwości drukarki (sterownik)

.

Kliknij kartę Paper (Papier) i upewnij się, że wybrałeś odpowiedni materiał na rozwijanej liście
Optimize for (Zoptymalizuj dla:).

Podłącz drukarkę bezpośrednio do gniazdka prądu zmiennego zamiast do gniazdka rozdzielacza.

Usterki powtarzające się na linii pionowej strony

Kaseta z tonerem może być uszkodzona. Jeżeli powtarzający się znak występuje na tym samym
miejscu strony, zainstaluj nową kasetę z tonerem firmy HP. Zapoznaj się z instrukcjami w sekcji

Zmiana kasety z tonerem

.

Części wewnętrzne mogą być zabrudzone tonerem. Dodatkowe informacje znajdują się w sekcji

Czyszczenie drukarki

. Jeżeli usterki występują na tylnej stronie kartki, usterka prawdopodobnie ustąpi

po kilku następnych wydrukach.

Otwórz właściwości drukarki. Zapoznaj się z instrukcjami w sekcji

Właściwości drukarki (sterownik)

.

Kliknij kartę Paper (Papier) i upewnij się, że wybrałeś odpowiedni materiał na rozwijanej liście
Optimize for (Zoptymalizuj dla:).

background image

48 Rozdział 6 Diagnostyka drukarki

PLWW

Nieprawidłowo uformowane znaki

Jeżeli znaki są nieprawidłowo uformowane, jakby wklęsłe, używany materiał może być zbyt gładki.
Spróbuj drukować na innym materiale. Dodatkowe informacje znajdują się w sekcji

Charakterystyka

techniczna materiałów do użycia w drukarce

.

Jeżeli znaki są nieprawidłowo uformowane: falujące, drukarka może wymagać naprawy. Wydrukuj
stronę testową systemu Windows. Jeżeli znaki są nieprawidłowo uformowane, skontaktuj się z
punktem sprzedaży lub obsługi technicznej autoryzowanym przez firmę HP. Dodatkowe informacje
znajdują się w sekcji

Obsługa i pomoc techniczna

.

Skrzywienie strony

Upewnij się, że materiały zostały prawidłowo włożone do podajnika, a prowadnice nie przylegają zbyt
mocno lub luźno do stosu materiałów. Dodatkowe informacje znajdują się w sekcji

Wkładanie

materiałów do podajników

.

Podajnik materiałów może być przepełniony. Dodatkowe informacje znajdują się w sekcji

Wkładanie

materiałów do podajników

.

Sprawdź rodzaj i jakość materiałów. Dodatkowe informacje znajdują się w sekcji

Charakterystyka

techniczna materiałów do użycia w drukarce

.

Zawijanie się kartki lub zafalowanie druku

Sprawdź rodzaj i jakość materiałów. Wysoka temperatura i wilgotność mogą spowodować zawijanie
się materiałów. Dodatkowe informacje znajdują się w sekcji

Charakterystyka techniczna materiałów

do użycia w drukarce

.

Materiały mogły zbyt długo przebywać w podajniku. Przewróć stos do góry nogami w podajniku.
Spróbuj obrócić materiały o 180° w podajniku.

Otwórz drzwiczki wyjścia prostej ścieżki wydruku, aby dokonać tamtędy wydruku. Dodatkowe
informacje znajdują się w sekcji

Ścieżki wyjścia materiałów z drukarki

.

Temperatura utrwalacza może być za wysoka. Otwórz właściwości drukarki. Zapoznaj się z
instrukcjami w sekcji

Właściwości drukarki (sterownik)

. Kliknij kartę Paper (Papier) i upewnij się, że

wybrałeś odpowiedni materiał na rozwijanej liście Optimize for (Zoptymalizuj dla:).

Zmarszczki lub zagięcia

Upewnij się, że materiały zostały prawidłowo włożone. Dodatkowe informacje znajdują się w sekcji

Wkładanie materiałów do podajników

.

Sprawdź rodzaj i jakość materiałów. Dodatkowe informacje znajdują się w sekcji

Charakterystyka

techniczna materiałów do użycia w drukarce

.

Otwórz drzwiczki wyjścia prostej ścieżki wydruku, aby dokonać tamtędy wydruku. Dodatkowe
informacje znajdują się w sekcji

Ścieżki wyjścia materiałów z drukarki

.

Przewróć do góry nogami stos znajdujący się w podajniku. Spróbuj obrócić materiały o 180° w
podajniku.

Obwódka tonera wokół znaków

Otwórz właściwości drukarki. Zapoznaj się z instrukcjami w sekcji

Właściwości drukarki (sterownik)

.

Kliknij kartę Configure (Konfiguracja) i wybierz opcję On (Włączona) w Transfer Setting
(Ustawienie transferu)
.

Jeżeli toner rozsypuje się znaków, materiał może nie wchłaniać toneru. (Mały stopień pylenia toneru
jest normalnym zjawiskiem w drukarkach laserowych.) Spróbuj drukować na innym rodzaju materiału.
Dodatkowe informacje znajdują się w sekcji

Charakterystyka techniczna materiałów do użycia w

drukarce

.

Przewróć do góry nogami stos znajdujący się w podajniku.

Korzystaj z materiałów przeznaczonych do drukarek laserowych. Dodatkowe informacje znajdują się
w sekcji

Charakterystyka techniczna materiałów do użycia w drukarce

.

background image

PLWW

Czyszczenie drukarki 49