HP LaserJet 1000 Printer - Komunikaty błędu wyświetlane na ekranie

background image

Komunikaty błędu wyświetlane na ekranie

Komunikaty błędu wyświetlane na ekranie

Komunikat błędu

Rozwiązanie

Drukarka nie reaguje

Wykonaj następujące czynności kontrolne:

Sprawdź, czy świeci się lampka sygnalizująca zasilanie.

Sprawdź, czy przewód zasilający i kabel USB są prawidłowo podłączone.

UWAGA

Przed podłączeniem kabla do drukarki należy zawsze odłączyć zasilanie drukarki.
W przeciwnym razie może nastąpić uszkodzenie drukarki.

Nie ma dostępu do portu (port
używany przez inny program)

Spróbuj wykonać następujące czynności zaradcze:

Ponownie uruchom komputer.

Upewnij się, że w tym samym czasie nie działa więcej niż jeden program
komputerowy.

Niedozwolona operacja/Ogólny
błąd ochrony/Błąd bufora 32

W systemie Windows wystąpił problem z systemowymi zasobami komputera
(pamięcią lub dyskiem twardym). W celu usunięcia tego błędu ponownie
uruchom komputer.

W celu uniknięcia powtórnego wystąpienie tego błędu, zastosuj się do niektórych
z poniższych zaleceń:

Uruchamiaj mniej programów w tym samym czasie. Zamknij programy,
których nie używasz zamiast je minimalizować. Programy, takie jak
wygaszacze ekranu, antywirusowe, sprawdzające stan, faksujące i
odbierające faksy i programy menu korzystają z zasobów, które mogą być
potrzebne do drukowania.

Podczas drukowania unikaj uruchamiania programów obciążających pamięć,
takich jak wysyłanie faksów lub puszczanie filmów wideofonicznych.

Usuń wszystkie tymczasowe pliki (file_name.tmp) z podkatalogów takich, jak
C:\Windows\Temp.

Drukuj dokumenty w niższej rozdzielczości.

background image

42 Rozdział 6 Diagnostyka drukarki

PLWW