HP LaserJet 1000 Printer - Nie nastêpuje wydruk stron

background image

Nie następuje wydruk stron

Konfiguracje sygnałów świetlnych: Jaka jest konfiguracja sygnałów świetlnych kontrolek na panelu
sterowania drukarki? Dodatkowe informacje znajdują się w sekcji

Konfiguracje sygnałów świetlnych

.

Komunikaty błędu wyświetlane na ekranie: Czy na ekranie wyświetlony jest jakiś komunikat?
Dodatkowe informacje znajdują się w sekcji

Komunikaty błędu wyświetlane na ekranie

.

Obsługa materiałów: Czy materiały są prawidłowo pobierane do drukarki? Czy materiały zacinają się
w drukarce? Dodatkowe informacje znajdują się w sekcji

Problemy z obsługą materiałów

.