HP LaserJet 1000 Printer - Problemy z obsługą materiałów

background image

Problemy z obsługą materiałów

Problemy z obsługą materiałów

Problem

Rozwiązanie

Zakleszczenie się materiału

Dodatkowe informacje znajdują się w sekcji

Usuwanie z drukarki

zakleszczonych materiałów

.

Upewnij się, że używasz materiałów o wymaganych parametrach
technicznych. Dodatkowe informacje znajdują się w sekcji

Charakterystyka

techniczna materiałów do użycia w drukarce

.

Upewnij się, że używasz materiałów, które nie są pomarszczone, pozaginane
lub uszkodzone.

Upewnij się, że drukarka jest czysta. Dodatkowe informacje znajdują się w
sekcji

Czyszczenie ścieżki wydruku w drukarce

.

Jeżeli wydruk następuje na prostej ścieżce wydruku, zamknij i ponownie
otwórz drzwiczki w celu upewnienia się, że zwalniacze docisku są zamknięte.

Druk jest wykrzywiony

Dodatkowe informacje znajdują się w sekcji

Skrzywienie strony

.

Ustaw prowadnice w pozycjach odpowiadających szerokości i długości
używanych materiałów i ponów próbę druku. Dodatkowe informacje znajdują
się w sekcji

Prowadnice materiałów w podajnikach drukarki

lub or

Wkładanie

materiałów do podajników

.

Drukarka pobiera jednocześnie
ponad jedną stronę z podajnika

Podajnik materiałów może być przepełniony. Dodatkowe informacje znajdują
się w sekcji

Wkładanie materiałów do podajników

.

Upewnij się, że materiały nie są pomarszczone, pozaginane lub uszkodzone.

Płytka rozdzielacza w drukarce może być zużyta. Dodatkowe informacje
znajdują się w sekcji

Zmiana płytki rozdzielacza w drukarce

.

Drukarka nie pobiera materiałów z
podajnika

Rolka pobierająca może być brudna lub uszkodzona. Zapoznaj się z instrukcjami
w sekcji

Czyszczenie rolki pobierającej

lub

Zmiana rolki pobierającej

.

Drukarka zawija wydruki

Dodatkowe informacje znajdują się w sekcji

Zawijanie się kartki lub

zafalowanie druku

.

Otwórz drzwiczki wyjścia prostej ścieżki wydruku, aby dokonać tamtędy
wydruku. Dodatkowe informacje znajdują się w sekcji

Ścieżki wyjścia

materiałów z drukarki

lub or

Materiały

.

Wydruki nie przechodzą
prawidłową ścieżką wydruku

Otwórz lub zamknij drzwiczki otworu wyjściowego prostej ścieżki wydruku, aby
wybrać żądaną ścieżkę wydruku. Dodatkowe informacje znajdują się w sekcji

Ścieżki wyjścia materiałów z drukarki

.

background image

PLWW

Rozwiązywanie problemów technicznych 43

Bardzo długi czas druku

Maksymalną szybkością drukarki jest druk 10 stron na minutę. Zlecenie druku
może być bardzo skomplikowane. Spróbuj wykonać następujące czynności
zaradcze:

Zmniejsz stopień złożoności dokumentu (np. zmniejsz liczbę złożonych
obrazów graficznych).

Otwórz właściwości drukarki w sterowniku drukarki. Zapoznaj się z
instrukcjami w sekcji

Właściwości drukarki (sterownik)

. Kliknij kartę Paper

(Papier), wybierz opcję Plain Paper (Zwykły papier) z rozwijanej
listyOptimize for (Zoptymalizuj dla:) i kliknij OK.

Uwaga

Przy wyborze tej opcji toner może się nieprawidłowo wiązać z ciężkimi
materiałami.

Używanie wąskich lub ciężkich materiałów zwolni drukowanie. Używaj
normalnych materiałów.

Szybkość drukowania zależy od szybkości procesora w komputerze, ilości
dostępnej pamięci i wolnego miejsca na dysku komputera. Spróbuj zwiększyć
te wielkość tych zasobów.

Problemy z obsługą materiałów (ciąg dalszy)

Problem

Rozwiązanie

background image

44 Rozdział 6 Diagnostyka drukarki

PLWW