HP LaserJet 1000 Printer - Problemy z oprogramowaniem drukarki

background image

Problemy z oprogramowaniem drukarki

Problemy z oprogramowaniem drukarki

Problem

Rozwiązanie

Sterownik drukarki HP LaserJet 1000 nie
jest widoczny w folderze Printer
(Drukarka)

Zainstaluj ponownie oprogramowanie drukarki. Na tacy systemowej
Windows kliknij Start, Programy, HP LaserJet 1000 i opcję
Deinstalacja. Odłącz od drukarki przewód zasilający. Instalacja
oprogramowania drukarki z dysku CD-ROM. Ponownie podłącz do
drukarki przewód zasilający.

Uwaga

Zamknij wszystkie uruchomione programy. W celu zamknięcia
programu posiadającego ikonę na tacy systemowej kliknij prawym
przyciskiem myszy i wybierz opcję Close (Zamknij) lub Disable
(Wyłącz)
.

Spróbuj połączyć kabel USB do innego portu USB w komputerze.

Jeżeli drukujesz na współużytkowanej drukarce, na tacy systemowej
Windows kliknij Start, wybierz Ustawienia i Drukarki. Dwukrotnie
kliknij ikonę Dodaj drukarkę. Zastosuj się do wyświetlonych
wskazówek kreatora drukarki. Dodatkowe informacje znajdują się w
sekcji

Instalacja współużywanych drukarek

.

Podczas instalacji oprogramowania
wystąpił komunikat błędu

Zainstaluj ponownie oprogramowanie drukarki. Na tacy systemowej
Windows kliknij Start, Programy, HP LaserJet 1000 i opcję
Deinstalacja. Odłącz od drukarki przewód zasilający. Instalacja
oprogramowania drukarki z dysku CD-ROM. Ponownie podłącz do
drukarki przewód zasilający.

Uwaga

Zamknij wszystkie uruchomione programy. W celu zamknięcia
programu posiadającego ikonę na tacy systemowej kliknij prawym
przyciskiem myszy i wybierz opcję Close (Zamknij) lub Disable
(Wyłącz)
.

Sprawdź ile jest wolnego miejsca na dysku podczas instalacji
oprogramowania drukarki. Jeżeli trzeba, zwolnij maksymalną ilość
miejsca i ponownie zainstaluj oprogramowanie drukarki.

Jeżeli trzeba, uruchom program do defragmentacji dysku i ponownie
zainstaluj oprogramowanie drukarki.

Drukarka jest w stanie gotowości, ale nie
następuje wydruk.

Zainstaluj ponownie oprogramowanie drukarki. Na tacy systemowej
Windows kliknij Start, Programy, HP LaserJet 1000 i opcję
Deinstalacja. Odłącz od drukarki przewód zasilający. Instalacja
oprogramowania drukarki z dysku CD-ROM. Ponownie podłącz do
drukarki przewód zasilający.

Uwaga

Zamknij wszystkie uruchomione programy. W celu zamknięcia
programu posiadającego ikonę na tacy systemowej kliknij prawym
przyciskiem myszy i wybierz opcję Close (Zamknij) lub Disable
(Wyłącz)
.

Wydrukuj stronę testową silnika. Zapoznaj się z instrukcjami w sekcji

Druk strony testowej silnika

.

background image

46 Rozdział 6 Diagnostyka drukarki

PLWW