HP LaserJet 1000 Printer - Wydrukowana strona ma inny wygląd niż strona wyświetlona na ekranie

background image

Wydrukowana strona ma inny wygląd niż strona wyświetlona na
ekranie

Problemy z wydrukowaną stroną

Problem

Rozwiązanie

Nieczytelny, błędny lub niepełny tekst

Kabel USB może być luźny lub uszkodzony. Spróbuj wykonać następujące
czynności zaradcze:

Spróbuj dokonać wydruku, który ostatnim razem był prawidłowy.

Jeżeli możliwe, podłącz kabel USB i drukarkę do innego komputera i
spróbuj dokonać wydruku, który ostatnim razem był prawidłowy.

Odłącz kabel zasilający, odłącz obydwa końce kabla USB, następnie
ponownie podłącz kabel zasilający i kabel USB.

UWAGA

Przed podłączeniem kabla do drukarki należy zawsze odłączyć zasilanie
drukarki. W przeciwnym razie może nastąpić uszkodzenie drukarki.

Mógł nastąpić wybór złego sterownika drukarki podczas instalacji
oprogramowania. Upewnij się, że urządzenie HP LaserJet 1000 zostało
wybrane jako aktualna drukarka do wykonywania wydruków we oknie
właściwości drukarki.

Mógł wystąpić problem w używanym programie. Spróbuj dokonać wydruku
z innego programu komputerowego.

Brakujące obrazy graficzne lub tekst,
albo puste strony

Upewnij się, że w pliku nie ma pustych stron.

Taśma zabezpieczająca może być nadal na kasecie z tonerem. Wyjmij
kasetę z tonerem i usuń taśmę zabezpieczającą. Ponownie zainstaluj
kasetę z tonerem. Zapoznaj się z instrukcjami w sekcji

Zmiana kasety z

tonerem

.

Ustawienia grafiki we właściwościach drukarki mogą być
nieprawidłowe dla wykonywanego rodzaju wydruku. Spróbuj wybrać
inne ustawienie grafiki we właściwościach drukarki. Dodatkowe
informacje znajdują się w sekcji

Właściwości drukarki (sterownik)

.

Format strony jest inny niż format strony
wydrukowanej na innej drukarce

Jeżeli korzystałeś ze starszego lub innego sterownika drukarki
(oprogramowania drukarki) w celu stworzenia dokumentu, lub też
ustawienia właściwości drukarki w oprogramowaniu są inne, format strony
może się zmienić podczas wydruku za pomocą nowego sterownika
drukarki lub innych ustawień. W celu podjęcia próby usunięcia tego
problemu zmień rozdzielczość, format materiałów, ustawienia czcionek i
inne ustawienia. Dodatkowe informacje znajdują się w sekcji

Właściwości

drukarki (sterownik)

.

Jakość grafiki

Ustawienia grafiki mogą nie nadawać się do wykonania danego zlecenia
druku. Sprawdź ustawienia grafiki, np. rozdzielczość, we właściwościach
drukarki i odpowiednio je dopasuj. Dodatkowe informacje znajdują się w
sekcji

Właściwości drukarki (sterownik)

.

background image

PLWW

Rozwiązywanie problemów technicznych 45