HP LaserJet 1000 Printer - Usuwanie z drukarki zakleszczonych materiałów

background image

Usuwanie z drukarki zakleszczonych materiałów

W czasie wydruku dochodzi czasem do zacięcia się materiałów w drukarce. Powodem zacięcia się może
być: Niektóre przyczyny zakleszczenia się materiałów:

Podajniki materiałów są nieprawidłowo napełnione lub a bardzo wypełnione. Dodatkowe informacje
znajdują się w sekcji

Wkładanie materiałów do podajników

.

Materiały nie spełniają wymogów technicznych firmy HP. Dodatkowe informacje znajdują się w sekcji

Charakterystyka techniczna materiałów do użycia w drukarce

.

Uwaga

Przy dodawaniu nowych materiałów do pojemnika należy zawsze wyjmować cały stos z podajnika i wyrównać
go wraz z dodanymi materiałami. Pomaga to zapobiegać pobieraniu jednocześnie ponad jednej strony z podajnika
i zmniejsza niebezpieczeństwo zakleszczenia się materiałów.

Komunikat o zakleszczeniu się materiału zostaje wyświetlony w używanym programie lub za pomocą
sygnalizacji kontrolek na panelu sterowania drukarki Dodatkowe informacje znajdują się w sekcji

Konfiguracje sygnałów świetlnych

.

Typowe miejsca zakleszczania się materiałów

Gniazdo kasety z tonerem: Zapoznaj się z instrukcjami w sekcji

Usuwanie zakleszczonej strony

.

Gniazda podajników: Jeżeli strona wystaje z podajnika, spróbuj ją delikatnie wyciągnąć, uważając,
aby jej nie porwać. Jeżeli wyczujesz opór, zapoznaj się z instrukcjami w sekcji

Usuwanie

zakleszczonej strony

.

Wyjściowe ścieżki materiałów: Jeżeli strona wystaje z pojemnika wyjściowego, spróbuj ją delikatnie
wyciągnąć, uważając, aby jej nie porwać. Jeżeli wyczujesz opór, zapoznaj się z instrukcjami w sekcji

Usuwanie zakleszczonej strony

.

Uwaga

Po usunięciu zakleszczonego materiału w drukarce mogą być resztki sypkiego tonera, który zostanie usunięty
po kilku wydrukach.

background image

PLWW

Usuwanie z drukarki zakleszczonych materiałów 53

Usuwanie zakleszczonej strony

UWAGA

Zakleszczenie się materiału może spowodować wysypanie się toneru na stronę.
Jeżeli toner dostanie się na ubranie, wytrzyj go suchą szmatką i upierz ubranie
w zimnej wodzie. Użycie gorącej wody spowoduje trwałe zaplamienie tkaniny
tonerem.

1

Otwórz drzwiczki gniazda z tonerem i drzwiczki prostej ścieżki wydruku.

2

Obróć w dół zwalniacze docisku.

UWAGA

W celu uniknięcia uszkodzenia kasety z tonerem nie wystawiaj jej na działanie
światła.

3

Wyjmij i odłóż kasetę z tonerem.

4

Obiema dłońmi uchwyć widoczne boki i środek materiału i delikatnie
wyciągnij go z drukarki. Upewnij się, że sprawdziłeś, czy nie ma
zakleszczonego materiału w gnieździe kasety z tonerem (A) i na ścieżce
prostego wydruku (B).

5

Po usunięciu materiału włóż z powrotem kasetę z tonerem i zamknij
drzwiczki tonera oraz drzwiczki prostej ścieżki wydruku.

Uwaga

Zwalniacze docisku zamkną się automatycznie po zamknięciu drzwiczek prostej
ścieżki wydruku.

Po usunięciu zaciętego materiału wyłącz i ponownie włącz drukarkę.

Uwaga

Przy dodawaniu nowych materiałów do pojemnika należy zawsze wyjmować
cały stos z podajnika i wyrównać go wraz z dodanymi materiałami.

1

2

3

4

5

background image

54 Rozdział 6 Diagnostyka drukarki

PLWW