HP LaserJet 1000 Printer - Zmiana płytki rozdzielacza w drukarce

background image

Zmiana płytki rozdzielacza w drukarce

Uwaga

Przed wymianą płytki rozdzielacza, wyczyść rolkę pobierającą. Zapoznaj się z
instrukcjami w sekcji

Czyszczenie rolki pobierającej

.

Jeżeli drukarka pobiera ponad jedną stronę materiału na raz, może wystąpić
potrzeba wymiany płytki rozdzielacza. Jeżeli ta usterka powtarza się, może to
oznaczać, że płytką rozdzielacza jest zużyta. Zapoznaj się z sekcją

Wyposażenie dodatkowe i składanie zamówień

w celu zamówienia nowej płytki

rozdzielacza.

1

Odłącz od drukarki przewód zasilający i poczekaj, aż drukarka ostygnie.

2

Wyjmij podajnik.

3

Odszukaj niebieską płytkę rozdzielacza.

4

W celu podważenia płytki rozdzielacza i wyjęcia jej ze sprężynującej
podstawy, włóż płaski śrubokręt do szczeliny pod płytką i obróć go, aby
poluzować płytkę.

5

Włóż do otworu rękę, naciśnij i przytrzymaj sprężynującą podstawę, a
drugą ręką wyciągnij płytkę na zewnątrz (B).

6

Włóż jedną ręką nową lub wyczyszczoną rolkę do gniazda w miejsce
poprzedniej płytki (A) Włóż drugą rękę do otworu podajnika i naciśnij
sprężynującą podstawę (B).

Uwaga

Występ po prawej stronie płytki jest większy i umożliwia jej prawidłowe
ustawienie.

Ciąg dalszy na następnej stronie

1

2

3

4

5

6

background image

58 Rozdział 6 Diagnostyka drukarki

PLWW

7

Mocno dociśnij boki płytki do podstawy gniazda.

UWAGA

Upewnij się, że płytka rozdzielacza jest prosto zainstalowana i że nie ma żadnej
szczeliny między nią a jej sprężynującą podstawą. Jeżeli płytka jest krzywo
założona lub z jednej strony znajduje się szczelina, wyjmij płytkę, upewnij się, że
większy występ na jej spodzie znajduje się po prawej stronie, ponownie włóż
płytkę do gniazda i dociśnij oba boki, żeby zaskoczyły na swoje miejsce.

8

Ponownie zainstaluj rolkę pobierającą, kasetę z tonerem i podajnik.
Podłącz do gniazdka elektrycznego przewód zasilający drukarkę i włącz ją.

7

8

background image

PLWW

Druk strony testowej silnika 59