HP LaserJet 1000 Printer - Zmiana rolki pobierającej

background image

Zmiana rolki pobierającej

Jeżeli drukarka systematycznie nie pobiera materiałów, lub pobiera kilka
arkuszy na raz, może wystąpić potrzeba zmiany lub wyczyszczenia rolki
pobierającej. Zapoznaj się z sekcją

Wyposażenie dodatkowe i składanie

zamówień

w celu zamówienia nowej rolki pobierającej.

UWAGA

Niewykonanie tych czynności może spowodować uszkodzenie drukarki

1

Odłącz od drukarki przewód zasilający i poczekaj, aż drukarka ostygnie.

2

Otwórz drzwiczki gniazda z tonerem i wyjmij kasetę.

3

Odszukaj rolkę pobierającą.

4

Zwolnij małe, białe zatrzaski blokujące z każdej strony rolki i obróć rolkę do
przodu.

5

Delikatnie pociągnij rolkę do góry i wyjmij z drukarki.

6

Włóż nową lub wyczyszczoną rolkę do gniazda. Zapoznaj się z instrukcjami
w sekcji

Czyszczenie rolki pobierającej

.

Uwaga

Okrągłe i prostokątne występy umieszczone z każdej strony rolki zapewniają jej
właściwe ułożenie w gnieździe.

Ciąg dalszy na następnej stronie

3

2

4

1

5

6

background image

PLWW

Zmiana rolki pobierającej 55

7

Ruchem obrotowym dociśnij rolkę, aż z obu stron zaskoczy ona na swoje
miejsce w gnieździe.

8

Ponownie załóż kasetę z tonerem i zamknij drzwiczki gniazda z tonerem.

9

Podłącz do gniazdka elektrycznego przewód zasilający drukarkę i włącz ją.

7

8

9

background image

56 Rozdział 6 Diagnostyka drukarki

PLWW