HP LaserJet 1000 Printer - Formularz z informacjami dla punktu pomocy technicznej

background image

Formularz z informacjami dla punktu pomocy technicznej

Formularz z informacjami dla punktu pomocy technicznej

Kto odsyła wyrób?

Data:

Osoba kontaktowa:

Numer telefonu:

Inna osoba kontaktowa:

Numer telefonu:

Adres zwrotny:

Uwagi dotyczące przesyłania
wyrobu:

Zawartość przesyłki?

Numer modelu:

Numer seryjny

Do przesyłki należy dołączyć wydruki zawierające usterki. Nie należy wysyłać akcesoriów niepotrzebnych do
wykonania naprawy (np. podajników i pojemników wyjściowych, instrukcji obsługi i materiałów czyszczących).

Co trzeba zrobić?
1. Opis okoliczności wystąpienia usterki. (Jaka usterka wystąpiła? Czynności wykonywane przez użytkownika
podczas wystąpienia usterki? Jakie oprogramowanie było wtedy uruchomione? Czy można spowodować ponowne
wystąpienie usterki?)

2. Jeżeli usterka występuje w odstępach czasu, ile czasu mija od kolejnych przypadków wadliwego działania?

3. Czy wyrób jest podłączony do następujących urządzeń? (Należy podać producenta i numery modelu.)
Komputer osobisty:

Modem:

Sieć:

4. Dodatkowe komentarze:

background image

64 Rozdział 7 Obsługa i pomoc techniczna

PLWW