HP LaserJet 1000 Printer - Obsługa techniczna sprzętu

background image

Obsługa techniczna sprzętu

Warunki gwarancji na drukarkę HP LaserJet serii 1000 zależą od daty i kraju/regionu zakupu.

Porady telefoniczne dotyczące wyrobów w czasie okresu trwania gwarancji można uzyskać, telefonując
pod jeden z numerów krajowych/regionalnych punktów obsługi technicznej zamieszczonych poniżej.
Dodatkowe informacje znajdują się w sekcji

Krajowe/regionalne numery telefoniczne obsługi technicznej

.

Firma Hewlett-Packard wybierze jedną z metod wykonania usługi gwarancyjnej:

Naprawi wyrob.

Dostarczy części do naprawy wyrobu do samodzielnej wymiany przez użąytkownika.

Wymieni wyrób na wyrób ponownie wyprodukowany.

Wymieni wyrób na wyrób nowy lub ponownie wyprodukowany o takim samym lub większym stanie
funkcjonalności.

Zwróci cenę zakupu.

Poprosi o zwrot wyrobu do miejscowego autoryzowanego punktu pomocy technicznej.