HP LaserJet 1000 Printer - Wskazówki dotyczące ponownego pakowania drukarki

background image

Wskazówki dotyczące ponownego pakowania drukarki

Skorzystaj z poniższych wskazówek przy ponownym pakowaniu drukarki.

Jeżeli możliwe, należy załączyć próbki wydruku i około 5-10 arkuszy papieru lub innych materiałów
drukarskich, których wydruk nie nastąpił prawidłowo.

Wyjmij i przechowaj kable, podajniki, pojemniki i opcjonalne wyposażenie zainstalowane w drukarce.

Wyjmij i przechowaj kasetę z tonerem.

UWAGA

W celu zabezpieczenia przed zniszczeniem kasety z tonerem należy ją przechowywać w oryginalnym opakowaniu
lub w miejscu nie wystawionym na działanie światła.

Jeżeli możliwe, należy skorzystać z oryginalnego opakowania. Użytkownik ponosi
odpowiedzialność za uszkodzenia wynikłe w czasie transportu
. Jeżeli oryginalne opakowanie nie
jest dostępne, należy skontaktować się z miejscową firmą usług kurierskich w celu zasięgnięcia
informacji o możliwościach zapakowania drukarki.

Należy załączyć wypełniony formularz z informacjami dla punktu pomocy technicznej. Zapoznaj się z
sekcją

Formularz z informacjami dla punktu pomocy technicznej

.

Firma Hewlett-Packard zaleca ubezpieczenie wysyłanego wyrobu.

background image

PLWW

Formularz z informacjami dla punktu pomocy technicznej 63