HP LaserJet 1000 Printer - Ochrona środowiska naturalnego

background image

Ochrona środowiska naturalnego

Firma Helewtt-Packard Company zobowiązała się do produkcji i sprzedaży urządzeń wysokiej jakości w
sposób chroniący środowisko naturalne. Niniejszy wyrób posiada kilka cech minimalizujących jego wpływ
na środowisko naturalne człowieka.

Wytwarzanie ozonu

Niniejszy wyrób nie wytwarza znaczących ilości ozonu (O

3

).

Zużycie energii

Zużycie energii znacznie spada w trybie pracy PowerSave, który umożliwia użytkownikowi zmniejszenie
opłat za energię bez zmniejszania wysokiej wydajności pracy wyrobu. Niniejszy wyrób kwalifikuje się do
oznaczenia symbolem E

NERGY

S

TAR

®

, który symbolizuje dobrowolne uczestnictwo w programie rozwoju

urządzeń biurowych o niskim stopniu energochłonności.

E

NERGY

S

TAR

®

jest zarejestrowanym w USA znakiem Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska. Jako

uczestnik programu E

NERGY

S

TAR

®

firma Hewlett-Packard Company ustaliła, że niniejszy wyrób spełnia

wytyczne programu do sposobów oszczędności energii. Dodatkowe informacje znajdują się pod
adresem:

http://www.epa/gov/energystar/

.

Zużycie toneru

Tryb EconoMode znacznie zmniejsza zużycie toneru, co może wydłużyć okres używania kasety z tonerem.

Użycie materiałów

Wyrób posiada funkcje drukowania wielu stron na jednym arkusza (drukowanie typu “n-up”), które
przynoszą oszczędność papieru i tym samym ochronę zasobów środowiska naturalnego.

Elementy plastikowe

Części plastikowe o ciężarze przekraczającym 25 gramów są oznaczone zgodnie ze standardami
międzynarodowymi, które zwiększają możliwość identyfikacji materiałów plastikowych do odzysku po
wykorzystaniu w danym wyrobie.

Drukarskie materiały eksploatacyjne do urządzenia HP LaserJet

W wielu krajach materiały drukarskie stosowane w niniejszym wyrobie (np. kaseta z tonerem, bęben i
utrwalacz) można oddawać do firmy Hewlett-Packard w ramach programu firmy HP odzyskiwania
surowców wtórnych z materiałów eksploatacyjnych używanych do drukowania. Ten nieodpłatny, wygodny
program dostępny jest w ponad 25 krajach. Wielojęzyczne informacje o programie załączone są do
każdego pudełka z nową kasetą z tonerem lub innymi materiałami eksploatacyjnymi firmy HP.

background image

76 Aneks A Charakterystyka techniczna drukarki

PLWW

Informacje o programie firmy HP odzyskiwania surowców wtórnych z materiałów
eksploatacyjnych używanych do drukowania

Od 1990 roku program odzysku kaset z tonerem w celu ochrony środowiska naturalnego umożliwił
zebranie ponad 39 milionów zużytych kaset z tonerem, które mogłyby się znaleźć na wysypiskach śmieci.
Kasety z tonerem do urządzenia HP LaserJet wysyłane są do centrum zbiorczego i przesyłane dalej do
współpracujących z nami firm zajmujących się demontażem kaset i odzyskiem części zamienianych na
surowce dla innych gałęzi przemysłu do produkcji różnych pożytecznych wyrobów.

Zasady zwrotu kaset z tonerem i materiałów eksploatacyjnych w USA

W celu ochrony środowiska, firma Hewlett-Packard zachęca do hurtowego przesyłania zużytych kaset z
tonerem i materiałów eksploatacyjnych. Należy zapakować dwie lub kilka kaset z tonerem i na opakowaniu
przykleić pojedynczą, zaadresowaną nalepkę firmy kurierskiej USP, znajdującą się w pudełku z kasetą.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 1-800-340-2445 w USA lub w witrynie firmy
HP

http://www.ljsupplies.com/planetpartners/

.

Zasady zwrotu kaset z tonerem i materiałów eksploatacyjnych poza USA

Klienci znajdujący się poza USA powinni skontaktować się z miejscowym biurem sprzedaży i obsługi
technicznej HP lub odwiedzić witryny HP znajdujące się w sieci WWW pod adresami zamieszczonymi
poniżej, w celu uzyskania informacji o dostępności w danym kraju programu firmy HP odzyskiwania
surowców wtórnych z materiałów eksploatacyjnych używanych do drukowania.

http://www.hp.com/ljsupplies/planet_recycle.html

Materiały

W niniejszej drukarce można używać papieru z makulatury, jeżeli papier taki spełnia wymogi określone w
instrukcji Guideline for Paper and Other Print Media. Dodatkowe informacje znajdują się w sekcji

Wyposażenie dodatkowe i składanie zamówień

. W niniejszym urządzeniu można używać papieru z

makulatury, zgodnego z normą DIN 19 309.