HP LaserJet 1000 Printer - Zgodność z wymogami FCC (Federalna Komisja Łączności)

background image

Zgodność z wymogami FCC (Federalna Komisja Łączności)

Wymagane jest użycie ekranowanego kabla złącza w celu spełnienia wymogów ograniczeń odnoszących
się do urządzeń Klasy B, zgodnie z przepisami zawartymi w Części 15 przepisów FCC. Ograniczenia te
służą do zapewnienia wystarczającego zabezpieczenia przez zakłóceniami, które mogą wystąpić podczas
obsługi urządzenia w warunkach mieszkaniowych. Niniejsze urządzenie wytwarza, używa i może emitować
częstotliwość radiową. Jeżeli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją obsługi, może wywołać
zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danym miejscu
instalacji. Jeżeli niniejsze urządzenie wywołuje zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, które
można zidentyfikować poprzez wyłączenie i ponowne włączenie urządzenia, użytkownik powinien podjąć
próbę usunięcia zakłóceń w następujący sposób:

Zmienić kierunek lub położenie anteny odbiorczej.

Zwiększyć odstęp pomiędzy urządzeniem i odbiornikiem.

Podłączyć urządzenie do gniazdka elektrycznego znajdującego się w innym obwodzie elektrycznym
niż odbiornik radiowy lub telewizyjny.

Zasięgnąć porady w punkcie sprzedaży urządzeń radiowo-telewizyjnych lub u doświadczonego
technika instalacji radiowo-telewizyjnych.

Uwaga

Dokonanie jakichkolwiek zmian lub modyfikacji drukarki bez wyraźnego zezwolenia firmy Hewlett-Packard może
spowodować utratę prawa do używania niniejszego urządzenia.

Wymagane jest użycie ekranowanego kabla złącza w celu spełnienia wymogów ograniczeń odnoszących się do
urządzeń Klasy B, zgodnie z przepisami zawartymi w Części 15 przepisów FCC.

background image

PLWW

Program ochrony środowiska 75