HP LaserJet 1000 Printer - Charakterystyka techniczna materiałów do użycia w drukarce

background image

Charakterystyka techniczna materiałów do użycia w drukarce

Drukarki HP LaserJet umożliwiają uzyskiwanie doskonałej jakości wydruków Drukarka może drukować na
materiałach różnych rodzajów, takich jak papier w arkuszach (łącznie z papierem z makulatury), koperty,
nalepki, folie, kalka techniczna i papier o nietypowych formatach. Parametry techniczne papieru, takie jak
gramatura, ziarnistość i zawartość wilgotności mają wpływ na działanie drukarki i jakość wydruków.

W drukarce można używać różnych rodzajów papieru i innych materiałów zgodnie z wytycznymi
przedstawionymi w niniejszej instrukcji obsługi. Materiały nie spełniają wymogów technicznych firmy HP.
Dodatkowe informacje znajdują się w sekcji:

Zła jakość druku

Zwiększone ryzyko zacięcia się materiału w drukarce

Przedwczesne zużycie się drukarki, wymagające naprawy

W celu uzyskania jak najlepszych wyników użyj arkusza folii. Firma Hewlett-Packard nie zaleca używania
materiałów wyprodukowanych przez innych wytwórców. Ponieważ nie są one wyrobami firmy HP, nie ma
ona żadnego wpływu na ich jakość.

Możliwe jest zaistnienie sytuacji, w której materiał spełnia wszystkie wymogi techniczne opisane w
niniejszej instrukcji obsługi, lecz nadal uniemożliwia otrzymanie optymalnych wydruków. Powodem tego
może być niewłaściwe obchodzenie się z materiałem, niedopuszczalna temperatura lub poziom
wilgotności lub inne czynniki zmienne, na które firma Hewlett-Packard nie ma żadnego wpływu.

Przed zakupem większej ilości materiałów należy upewnić się, że spełniają one wymogi techniczne
opisane w niniejszej instrukcji obsługi oraz w instrukcji Guidelines for Paper and Other Print Media.
Dodatkowe informacje o zamawianiu materiałów znajdują się w sekcji

Wyposażenie dodatkowe i składanie

zamówień

. Przed zakupem większej ilości materiałów należy je sprawdzić.

UWAGA

Używanie materiałów nie spełniających wymogów technicznych firmy Hewlett-Packard może spowodować
wadliwe działanie drukarki, wymagające naprawy. Używanie materiałów nie spełniających wymogów
technicznych firmy Hewlett-Packard może spowodować wadliwe działanie drukarki, wymagające naprawy, która
nie będzie objęta gwarancją firmy ani umowami serwiso