HP LaserJet 1000 Printer - Koperty

background image

Koperty

Konstrukcja kopert

Konstrukcja kopert jest niezmiernie ważna. Linie składania skrzydełek kopert różnią się nie tylko w
zależności od producenta, ale również w jednej partii kopert. Optymalne wyniki drukowania na kopertach
zależą od jakości kopert. Przy wyborze kopert należy rozważyć następujące czynniki:

Gramatura:

Gramatura kopert nie powinna przekraczać 105 g/m

2

, żeby nie powodować zacinania

się kopert w drukarce.

Konstrukcja:

Przed użyciem do wydruku koperty powinny być przechowywane w pozycji płaskiej z

maksymalną tolerancją 6 mm odgięcia, bez wypełnienia powietrzem. Koperty, w których zbiera się
powietrze mogą powodować problemy podczas wydruku.

Stan:

Należy upewnić się, że koperty nie są pomarszczone, ponacinane lub w inny sposób

uszkodzone.

Formaty:

Od 90 x 160 mm do 178 x 254 mm.

Koperty z podwójnymi łączeniami

Koperta z konstrukcją podwójnego łączeniu posiada pionowe złącza na dwóch brzegach zamiast łączeń
ukośnych. Taka konstrukcja może ułatwiać marszczenie się kopert. Należy upewnić się, że łączenia
rozciągają się na całej długości brzegu, jak pokazano na ilustracji:

Dopuszczalne

Niedopuszczalne

background image

PLWW

Wskazówki dotyczące używania materiałów 85

Koperty z samoprzylepnymi paskami lub skrzydełkami

Kleje używane w kopertach z paskami samoprzylepnymi lub z kilkoma skrzydełkami składanymi do
zamknięcia koperty muszą być zgodne z wartościami temperatury i ciśnienia stosowanymi w drukarce:
200° C. Dodatkowe skrzydełka i paski mogą powodować marszczenie się, fałdowanie lub zakleszczanie
się kopert w drukarce.

Przechowywanie kopert

Prawidłowe przechowywanie kopert sprzyja uzyskiwaniu dobrej jakości druku. Koperty powinny być
przechowywane na płasko. Jeżeli w kopercie powstanie bańka powietrza, koperta może pomarszczyć się
podczas wydruku.