HP LaserJet 1000 Printer - Papier

background image

Papier

W celu uzyskania optymalnych wyników druku należy używać typowego papieru o gramaturze 75 g/m

2

Należy upewnić się, że papier jest dobrej jakości, bez przecięć, nacięć, naddarcia, plam, grudek, kurzu,
zmarszczek, prześwitów i zawiniętych lub załamanych brzegów.

Jeżeli nie ma pewności co do rodzaju używanego papieru (np. czy jest to papier dokumentowy lub z
makulatury), należy sprawdzić naklejkę z opisem papieru, umieszczoną na jego opakowaniu.

Niektóre rodzaju papieru obniżają jakość druku i powodują zakleszczanie się materiałów lub uszkodzenie
drukarki.

Uwaga

Nie używaj papieru firmowego z napisami wykonanymi tuszami niskotemperaturowymi używanymi do niektórych
rodzajów termografii.

Nie używaj papieru firmowego z wypukłym drukiem.

Utrwalanie toneru na papierze odbywa się za pomocą ciepła i ciśnienia. Upewnij się, że w używanym papierze
kolorowym lub gotowych formularzach zostały użyte tusze odporne na występującą w drukarce temperaturę
200° C przez okres 0,1 sekundy.

Użycie papieru

Symptom

Rodzaj kłopotu z używanym
papierem

Rozwiązanie

Zła jakość druku lub przylegania
toneru.
Kłopoty z podawaniem papieru.

Zbyt wilgotny, zbyt szorstki, zbyt
gładki lub wytłaczany.
Wadliwa partia papieru.

Należy użyć innego rodzaju papieru: o
stopniu gładkości 100-250 jednostek
Sheffield i zawartości wilgoci 4-6%.

Ubytki, zacinanie się lub zawijanie.

Nieprawidłowe przechowywanie.

Papier należy przechowywać na
płasko w opakowaniu chroniącym
przed wilgocią.

Zwiększony poziom szarego
zacienienia tła.

Może być za ciężki.

Użyj lżejszego papieru.

Duży stopień zawijania się papieru.
Kłopoty z podawaniem papieru.

Zbyt wilgotny, włókna za krótkie lub
ułożone w złym kierunku.

Użyj papieru z długimi włóknami.
Skieruj wydruk na prostą ścieżkę
wydruku.

Zakleszczenie się materiału lub
uszkodzenie drukarki.

Wycięcia lub perforacja.

Nie używaj papieru z wycięciami lub
perforacją.

Kłopoty z podawaniem papieru.

Nierówne brzegi.

Użyj papieru dobrej jakości.

background image

84 Aneks B Charakterystyka techniczna materiałów

PLWW