HP LaserJet 1000 Printer - E Instalacja współużywanych drukarek

background image

Instalacja współużywanych
drukarek

Niniejszy rozdział zawiera następujące informacje:

Instalacja współużywanej drukarki w systemie Windows 98 i Windows Millenium

Instalacja współużywanej drukarki w systemie Windows 2000

Instalacja współużywanej drukarki w systemie Windows XP

background image

96 Aneks E Instalacja współużywanych drukarek

PLWW