HP LaserJet 1000 Printer - Instalacja współużywanej drukarki w systemie Windows 98 i Windows Millenium

background image

Instalacja współużywanej drukarki w systemie Windows 98 i
Windows Millenium

1

Zamknij wszystkie programy.

2

Na tacy systemowej Windows kliknij Start, wybierz Ustawienia i kliknijDrukarki.

3

Dwukrotnie kliknij ikonę Dodaj drukarkę.

4

W oknie kreatora nowej drukarki kliknij Dalej.

5

Wybierz opcję Drukarka sieciowa i kliknij Dalej.

6

Wpisz nazwę współużywania drukarki w sieci w polu Ścieżka sieciowa lub nazwa kolejki
(np. \\computer_name\printer_share_name) i kliknij Dalej.

7

Kliknij Z dysku.

8

Kliknij opcję Przeglądaj.

9

W polu dialogowym opcji “Otwórz” wybierz stację dysku CD-ROM, wybierz odpowiedni plik .inf i kliknij
opcję OK.

10 Wybierz sterownik drukarki HP LaserJet 1000 na liście i kliknij opcję Dalej.

11 Jeżeli chcesz zmienić standardową nazwę drukarki, wpisz nową nazwę w polu Nazwa drukarki.

12 Kliknij opcję Dalej.

13 Wybierz opcję Tak i kliknij Zakończ. Następuje wydruk strony potwierdzającej prawidłową

konfigurację drukarki.

background image

PLWW

Instalacja współużywanej drukarki w systemie Windows 2000 97