HP LaserJet 1000 Printer - Instalacja współużywanej drukarki w systemie Windows XP

background image

Instalacja współużywanej drukarki w systemie Windows XP

1

Zamknij wszystkie programy.

2

Na tacy systemowej Windows kliknij Start, wybierz Panel sterowania.

3

Dwukrotnie kliknij ikonę Drukarki i inny sprzęt (Printers and Other Hardware).

4

Kliknij opcję Dodaj drukarkę (Add a printer).

5

W oknie kreatora nowej drukarki kliknij Dalej.

6

Wybierz opcję Drukarka lokalna (Local Printer) usuń znak wyboru w polu Automatycznie wykryj i
zainstaluj drukarkę Plug and Play (Automatically detect and install my Plug and Play printer)
i
kliknij Dalej.

7

Wybierz opcję Utwórz nowy port (Create a new port), wybierz opcję Port lokalny (Local port) z
rozwijanej listy Type (Typ) i kliknij Dalej.

8

W wyświetlonym oknie dialogowym wpisz nazwę nowego portu
(np. \\computer_name\printer_share_name), i kliknij opcję OK.

9

Wybierz opcję Użyj portu (Use the following port), wybierz nazwę utworzonego właśnie portu i
kliknij Dalej.

10 Kliknij Z dysku (Have Disk).

11 Kliknij opcję Przeglądaj (Browse).

12 W polu dialogowym opcji “Otwórz” wybierz stację dysku CD-ROM, wybierz odpowiedni plik .inf i kliknij

opcję Otwórz (Open).

13 Kliknij OK.

14 Wybierz sterownik drukarki HP LaserJet 1000 na liście i kliknij opcję Dalej.

15 Jeżeli chcesz zmienić standardową nazwę drukarki, wpisz nową nazwę w polu Nazwa drukarki

(Printer name).

16 Kliknij opcję Dalej.

17 Kliknij opcję Dalej.

18 Wybierz opcję Tak (Yes) i kliknij Dalej.

19 Kliknij opcję Zakończ (Zakończ). Następuje wydruk strony potwierdzającej prawidłową konfigurację

drukarki.

background image

PLWW