HP LaserJet 1000 Printer - 1 Začíname

background image

Začíname

V tejto kapitole nájdete pokyny k inštalácii softvéru a k nastaveniu tlačiarne:

Prehľad obsahu balenia

Príprava miesta pre tlačiareň

Regulácia prevádzkového prostredia

Inštalácia tlačového softvéru

Príprava tonerovej kazety

Inštalácia tonerovej kazety

Naplnenie vstupného zásobníka

Pripojenie kábla USB

Pripojenie elektrického kábla

Odstraňovanie problémov s tlačiarňou

Inštalácia je ukončená

background image

8 Kapitola 1 Začíname

SKWW