HP LaserJet 1000 Printer - Inštalácia tlačového softvéru

background image

Inštalácia tlačového softvéru

Inštalácia tlačového softvéru z CD

1

Na obrazovke programu autorun zvoľte Install (Inštalova

ť). Ak sa nespustí program autorun, v

systémovom paneli Windows kliknite na Start (Štart), kliknite na

Run (Spustiť), napíšte x:\setup

(kde x je písmeno vašej jednotky CD-ROM) a kliknite na OK.

2

Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

background image

10 Kapitola 1 Začíname

SKWW