HP LaserJet 1000 Printer - Odstraňovanie problémov s tlačiarňou

background image

Odstraňovanie problémov s tlačiarňou

Ak svetelný indikátor svieti, tlačiareň je pripravená na tlač.

Ak nesvieti žiadny svetelný indikátor, skontrolujte pripojenie elektrického kábla a kábla USB.

VÝSTRAHA

Skôr ako pripojíte kábel k tlačiarni, vždy najprv odpojte elektrický kábel zo zásuvky. V opačnom prípade môže
prís

ť k poškodeniu tlačiarne.