HP LaserJet 1000 Printer - Príprava miesta pre tlačiareň

background image

Príprava miesta pre tlačiareň

Položte tlačiareň na pevné, rovné miesto. Ponechajte dostatok miesta na vetranie. Ponechajte dostatok
miesta za tlačiarňou na otvorenie výstupného krytu na priamy prechod médií.

1

4

2

3

6

5

7

486 mm

253

mm

background image

SKWW

Regulácia prevádzkového prostredia 9