HP LaserJet 1000 Printer - Príprava tonerovej kazety

background image

Príprava tonerovej kazety

Vyberte tonerovú kazetu z plastikového obalu. Odstráňte mylarovú pásku tak, že zlomíte pútko vľavo a
pásku úplne vytiahnete.