HP LaserJet 1000 Printer - Pripojenie elektrického kábla

background image

Pripojenie elektrického kábla

Zapojte elektrický kábel do tlačiarne (A). Zapojte elektrický kábel do elektrickej zásuvky (B).

background image

12 Kapitola 1 Začíname

SKWW