HP LaserJet 1000 Printer - Regulácia prevádzkového prostredia

background image

Regulácia prevádzkového prostredia

Nevystavujte tlačiareň účinkom priameho slnečného žiarenia. Zabezpečte, aby nedochádzalo k náhlym
zmenám teploty a vlhkosti prostredia.

Teplota – 10° až 32,5° C

Relatívna vlhkos

ť – 20 % až 80 %