HP LaserJet 1000 Printer - 2 Poznávame tlačiareň

background image

Poznávame tlačiareň

V tejto kapitole nájdete informácie o nasledujúcich témach:

Súčasti tlačiarne

Vypnutie elektrickej energie

Zmena elektrického napätia

background image

14 Kapitola 2 Poznávame tlačiareň

SKWW