HP LaserJet 1000 Printer - Súčasti tlačiarne

background image

Súčasti tlačiarne

1. svetelné indikátory
2. vstupný zásobník
3. podpora vstupného zásobníka na dlhé médiá
4. bočné vodiace lišty médií vstupného zásobníka
5. tonerový kryt
6. výstupný zásobník

1

2

4

3

5

6

7. uvoľňovacie páčky na uviaznuté médiá
8. výstupný kryt na priamy prechod médií
9. elektrická zásuvka
10. port pre konektor kábla USB
11. testovacie tlačidlo zariadenia

9

11

10

7

8

background image

SKWW

Súčasti tlačiarne 15