HP LaserJet 1000 Printer - Svetelné indikátory

background image

Svetelné indikátory

Na základe spôsobu, akým svietia svetelné indikátory, možno urči

ť stav tlačiarne.

Svetelný indikátor Pripravené:

indikuje, že tlačiareň je v pohotovostnom režime, alebo spracováva

údaje.

Svetelný indikátor Pozor:

indikuje, že vstupný zásobník je prázdny, tonerový kryt otvorený, tonerová

kazeta chýba, alebo výskyt iných chýb.

Poznámka

Popis kombinácií spôsobu svietenia svetelných indikátorov si pozrite v časti

Stavy svetelných indikátorov

.