HP LaserJet 1000 Printer - Tonerový kryt

background image

Tonerový kryt

Tonerový kryt je umiestnený v prednej časti tlačiarne. Tonerový kryt je potrebné otvori

ť na zabezpečenie

prístupu k tonerovej kazete, pri odstraňovaní uviaznutých médií, alebo pri čistení tlačiarne. Pri otváraní
tonerového krytu pevne uchopte obe strany a potiahnite kryt smerom k sebe.

Poznámka

Pri otváraní tonerového krytu pocítite mierny odpor. Otvorením krytu sa príhodne vysunie tonerová kazeta, čo
uľahčí jej vyberanie.

background image

18 Kapitola 2 Poznávame tlačiareň

SKWW