HP LaserJet 1000 Printer - Výstupné dráhy tlačiarne

background image

Výstupné dráhy tlačiarne

Výstupný zásobník

Výstupný zásobník je umiestnený v hornej časti tlačiarne. Vytlačené médiá sa tu zbierajú v správnom
poradí, keď je výstupný kryt na priamy prechod médií zatvorený. Výstupný zásobník použite pri tlači
normálnych a veľkých skladaných dokumentov.

background image

SKWW

Súčasti tlačiarne 17

Výstupná dráha na priamy prechod médií

Výstupná dráha na priamy prechod médií je užitočná pri tlači na obálky, priehľadné fólie,

ťažké médiá,

alebo iné médiá, ktoré majú tendenciu sa pri tlači vlni

ť. Ak je výstupný kryt na priamy prechod médií

otvorený, vytlačené médiá vychádzajú v opačnom poradí.

Poznámka

Pri použití výstupnej dráhy na priamy prechod sa vytlačené médiá nebudú uklada

ť do stohu. Médiá budú padať

na povrch pod tlačiarňou, pokiaľ neodoberiete každý list pri jeho výstupe z tlačiarne.