HP LaserJet 1000 Printer - Vodiace lišty médií tlačiarne

background image

Vodiace lišty médií tlačiarne

Vstupný zásobník má podporu pre dlhé médiá a bočné vodiace lišty. Vodiace lišty zabezpečujú, že médiá
budú správne natiahnuté do tlačiarne a výtlačok nebude na papieri šikmý. Pri vkladaní médií do zásobníkov
upravte vodiace lišty tak, aby lícovali so šírkou a dĺžkou používaného média.