HP LaserJet 1000 Printer - Vstupný zásobník tlačiarne

background image

Vstupný zásobník tlačiarne

Vstupný zásobník, umiestnený v prednej časti tlačiarne, má kapacitu 250 listov 75 g papiera, viacerých
obálok alebo iných médií.

Viac informácií o typoch médií nájdete v časti

Špecifikácie médií

.

Svetelný indikátor

Pripravené

(zelený)

Svetelný indikátor

Pozor

(žltý)

background image

16 Kapitola 2 Poznávame tlačiareň

SKWW