HP LaserJet 1000 Printer - Zmena elektrického napätia

background image

Zmena elektrického napätia

Z dôvodu odlišných špecifikácií Hewlett-Packard neponúka možnos

ť zmeny elektrického napätia,

nepodporuje ani prepínanie napätia u tlačiarní HP LaserJet používaných v USA na použitie v iných
krajinách. Ak plánujete používa

ť zariadenie mimo USA, spoločnosť Hewlett-Packard odporúča zakúpiť

výrobok v krajine

alebo regióne, kde ho budete používať.

VÝSTRAHA

Skontrolujte požiadavku tlačiarne na elektrické napätie skôr, než ju do elektrickej siete pripojíte. Pripojenie
tlačiarne pre 110 – 127 V do elektrickej zásuvky s napätím 220 – 240 V spôsobí jej poškodenie.

background image

SKWW

19

3