HP LaserJet 1000 Printer - 3 Médiá

background image

Médiá

V tejto kapitole nájdete informácie o nasledujúcich témach:

Výber papiera a iných médií

Optimalizácia kvality tlače pre jednotlivé typy médií

Vkladanie médií do vstupného zásobníku

Tlač na priehľadné fólie a štítky

Tlač na obálky

Tlač na hlavičkový papier a predtlačené formuláre

Tlač na médiá užívateľského formátu a stoh kariet

background image

20 Kapitola 3 Médiá

SKWW