HP LaserJet 1000 Printer - Optimalizácia kvality tlače pre jednotlivé typy médií

background image

Optimalizácia kvality tlače pre jednotlivé typy médií

Teplota natavovacej jednotky v tlačiarni ovplyvňuje kvalitu tlačených dokumentov. Optimalizácia kvality
tlače na rôzne typy médií vyžaduje nastavovanie teploty natavovania. V ovládači tlačiarne je možné
upresni

ť typ používaného tlačového média. Týmto spôsobom je možné nastaviť primeranú teplotu

natavovacej jednotky pre jednotlivé médiá.

Zmena typu média v ovládači tlačiarne

1

Otvorte vlastnosti tlačiarne. Pokyny nájdete v časti

Vlastnosti tlačiarne (ovládač)

.

2

Kliknite na kartu Paper (Papier).

3

Vyberte typ média z rozbaľovacieho zoznamu Optimize for (Optimalizova

ť pre).

4

Kliknite na OK.

Poznámka

Rýchlos

ť tlače sa automaticky spomaľuje pri tlači na médiá špeciálneho formátu.

background image

SKWW

Vkladanie médií do vstupného zásobníku 21