HP LaserJet 1000 Printer - Tlač na hlavičkový papier a predtlačené formuláre

background image

Tlač na hlavičkový papier a predtlačené formuláre

Ako tlači

ť na hlavičkový papier a predtlačené formuláre

1

Médiá vkladajte horným okrajom dopredu a tlačovou stranou hore. Upravte vodiace lišty tak, aby
lícovali so šírkou média.

2

Otvorte vlastnosti tlačiarne. Pokyny nájdete v časti

Vlastnosti tlačiarne (ovládač)

. Kliknite na kartu

Paper (Papier), z rozbaľovacieho zoznamu Optimize for (Optimalizova

ť pre) zvoľte vhodné

médium a kliknite na OK.

3

Vytlačte dokument.

Poznámka

Ak chcete tlači

ť jednostranový sprievodný list na hlavičkový papier, nasledovaný viacstranovým dokumentom,

vložte do vstupného zásobníka štandardné médiá. Položte list hlavičkového papiera navrch na štandardné
médiá. Tlačiareň automaticky vytlačí na hlavičkový papier ako prvý.

background image

SKWW

Tlač na médiá užívateľského formátu a stoh kariet 25