HP LaserJet 1000 Printer - Tlač na médiá užívateľského formátu a stoh kariet

background image

Tlač na médiá užívateľského formátu a stoh kariet

Tlačiareň HP LaserJet séria 1000 môže tlači

ť na médiá užívateľského formátu alebo stoh kariet s

rozmermi medzi 76 x 127 mm a 216 x 356 mm.

VÝSTRAHA

Skôr ako vložíte médiá do zásobníku, uistite sa, či nie sú vzájomne zlepené.

Ako tlači

ť na médiá užívateľského formátu alebo stoh kariet

1

Otvorte výstupný kryt na priamy prechod médií.

2

Vkladajte médiá užším okrajom dopredu a tlačovou stranou hore. Upravte vodiace lišty tak, aby lícovali
s rozmerom média.

3

V nastavení tlačiarne zadajte správnu veľkos

ť. (Softvérové nastavenie môže potlačiť vlastnosti

tlačiarne.)

4

Otvorte vlastnosti tlačiarne. Pokyny nájdete v časti

Vlastnosti tlačiarne (ovládač)

. Kliknite na kartu

Paper (Papier), z rozbaľovacieho zoznamu Optimize for (Optimalizova

ť pre) zvoľte vhodné

médium a kliknite na OK.

5

Vytlačte dokument.

background image

26 Kapitola 3 Médiá

SKWW

background image

SKWW

27

4