HP LaserJet 1000 Printer - Tlač na obálky

background image

Tlač na obálky

Používajte iba obálky, ktoré sú odporúčané pre použitie v laserových
tlačiarňach. Viac informácií nájdete v časti

Špecifikácie tlačových médií

.

1

Aby ste zabránili vlneniu obálok pri tlači, otvorte výstupný kryt na priamy
prechod médií.

2

Pred vložením obálky vysuňte vodiace lišty médií smerom von, aby boli o
niečo širšie ako obálka.

3

Obálky vložte užšou hranou pri mieste na známku dopredu a tlačovou
stranou hore.

Poznámka

Ak majú obálky chlopňu na kratšom okraji, vložte ich týmto okrajom smerom do
tlačiarne.

4

Upravte vodiace lišty médií tak, aby lícovali s dĺžkou a šírkou obálok. Otvorte
vlastnosti tlačiarne. Pokyny nájdete v časti

Vlastnosti tlačiarne (ovládač)

.

Kliknite na kartu Paper (Papier), z rozbaľovacieho zoznamu Optimize for
(Optimalizova

ť pre) zvoľte Envelope (Obálka) a kliknite na OK.

5

Znovu nasuňte kryt vstupného zásobníka.

1

3

4

2

5

background image

24 Kapitola 3 Médiá

SKWW