HP LaserJet 1000 Printer - Tlač na priehľadné fólie a štítky

background image

Tlač na priehľadné fólie a štítky

Používajte iba priehľadné fólie a štítky odporúčané pre laserové tlačiarne, ako napr. HP transparency film a
HP LaserJet labels. Viac informácií nájdete v časti

Špecifikácie tlačových médií

.

VÝSTRAHA

Prezrite si médiá a uistite sa, či nie sú pokrčené alebo zvlnené a či nemajú odtrhnuté okraje alebo chýbajúce
štítky.

VÝSTRAHA

Nepoužívajte štítky, ktoré majú odkrytú zadnú stranu. Používanie štítkov s medzerami často spôsobuje
odlepovanie štítkov počas tlače, pričom dochádza k závažným problémom a k ich uviaznutiu v tlačiarni.

Ako tlači

ť na priehľadné fólie alebo štítky

1

Otvorte výstupný kryt na priamy prechod médií.

2

Vložte médiá do vstupného zásobníka. Uistite sa, či horný okraj médií smeruje dopredu a tlačová
(drsná) strana smeruje hore.

3

Upravte vodiace lišty médií.

4

Otvorte vlastnosti tlačiarne. Pokyny nájdete v časti

Vlastnosti tlačiarne (ovládač)

. Kliknite na kartu

Paper (Papier), z rozbaľovacieho zoznamu Optimize for (Optimalizova

ť pre) zvoľte Transparency

(Priehľadná fólia) alebo Labels (Štítky) a kliknite na OK.

5

Vytlačte dokument. Aby ste zabránili zlepeniu médií, odstráňte ich zo zadnej výstupovej časti tlačiarne
ihneď po vytlačení a položte ich na plochý povrch.

background image

SKWW

Tlač na obálky 23